Vilkår og betingelser

 1. Ved ankomst skal du henvende dig i Informationen, inden du kører ind på kræmmerpladsen.
 2. Det er en betingelse for adgang til markedspladsen med køretøjer, at det udleverede P-kort anbringes i frontruden, skal være udfyldt med forretningsnavn, Tlf. nummer, stand nummer og registrerings nummer på bilen.
 3. Stadepladsen må ikke overdrages til tredjepart uden godkendelse fra Ullerup Marked.
 4. Brandmyndighederne forlanger et sikkerhedsbælte på 4 meter mellem bagsiderne af 2 kræmmere, dette areal SKAL friholdes. Gaderne SKAL friholdes for varer, skilte, parasoller m.m.
 5. 1 stk. pulverslukker + 1 brandtæppe skal forefindes pr. bod/stadeplads, hvis der er rumopvarmning eller kogeapparater. Brug af åben ild – herunder grill – er strengt forbudt. Max. 1 gasflaske på 11 kg. pr. bod/stadeplads.
 6. Der må kun sælges de varer, der er beskrevet ved tilmeldingsblanketten, sælges der andre varer der ikke er skrevet på ved tilmeldingen, skal de varer fjernes fra standen. Varer der er forbudt via lovgivning må ikke sælges – medfører bortvisning, og betalt stadeleje vil ikke blive refunderet.
 7. Stadelejer er ansvarlig og erstatningspligtig for evt. skader på plads, installationer og inventar.
 8. Ullerup Marked kan ikke drages til ansvar for skader, der hidrører fra de effekter der handles med. Nødvendige forsikringer skal tegnes af stadelejer.
 9. ALLE hunde skal være i snor – også om natten – af hensyn til hundevagterne.
 10. Parkering – har du ikke plads til bilen på din stand, kan bilen sættes på ”Kræmmerparkeringen” eller ”Gæsteparkeringen”. Det er strengt forbudt at parkere på markedspladsen, tivolipladsen – udstillingsområdet og salgs området. Der må max. være 2 biler på hvert salgsareal.
 11. Pladsen må ikke forlades før søndag kl. 18.00.
 12. Pladsen skal forlades senest mandag kl. 12.00 – rengjort. Regning for evt. oprydning og rengøring vil blive eftersendt.
 13. Annullering af stadeplads skal meddeles Ullerup Marked senest 14 dage før markedets opstart. Du får refunderet betalt stadeleje – minus 10% – dog min. kr. 200,00.
 14. Ullerup Marked forbeholder sig ret til at flytte en kræmmer uden forudgående varsel.
 15. Besøg af myndighederne – Ullerup Marked kan få besøg af Føde-vareregionen, El-rådet, SKAT, Beredskabet eller Politiet. Ansvaret for, at gældende regler er overholdt, påhviler udelukkende den enkelte stadelejer.
 16. Varekørsel til salgsboderne, er IKKE tilladt i følgende tidsrum:
  Fredag fra kl. 12.00 – 24.00
  Lørdag fra kl. 10.00 – 24.00
  Søndag fra kl. 10.00 – 18.00
 17. Alarmering – tilkaldelse af ambulance eller brandvæsen skal ske til Informationen – 70405005 – eller personligt. Vi vil så hjælpe med at guide udrykningskøretøjet til det rigtige sted. Uden for åbningstiden henvises til vagterne, evt. til alarmcentralen 1-1-2.
 18. Brandvagt – runderer jævnligt – kan kontaktes ved Informationen.
 19. Samaritter findes tæt på Informationen, hvor der kan behandles mindre skader.
 20. El-vagten – kontakt Informationen.
 21. Elforbrug på max 230w 1000v 5 amp. pr. stade er inkl. i stadelejen. Yderligere installationer samt forbrug skal aftales og afregnes direkte med elektrikervagten på pladsen. Det er ikke tilladt at benytte sig af el-varme.
 22. På stadepladsen må der ikke forefindes tivoli eller tivolilignende aktiviteter som f.eks. lykkeposer eller gevinstspil.
 23. På stadepladserne må der ikke sælges, udleveres eller bortloddes mad eller drikkevare af nogen art.